Sälja

Vill du få ut rätt pris ska du använda vår kunskap om den lokala marknaden. Med vår hjälp når du ut till en större kundkrets. Genom oss kan din blivande köpare få hjälp till en fördelaktig finansiering. Det kan vara avgörande för att köparen väljer just din fastighet.

Värdering
Vi värderar försäljningsobjektet. Då lyssnar vi naturligtvis på dina önskemål men också på försäljningsläget. Marknaden har en stark röst.

Dokumentation
Vid vårt första besök är det bra om du har förberett kopior av alla handlingar som rör fastigheten, bl a:
Ritningar
Tomtkartor
En sammanställning av driftkostnader
Vi fotograferar fastigheten, utomhus och inomhus för att kunna presentera den så bra som möjligt.

Objektbeskrivning
Du måste vara noggrann med att uppgifterna du lämnar om din fastighet är korrekta. Innan försäljningsarbetet startar måste du läsa igenom och godkänna beskrivningen.

Annonsering
Vi lägger ut din fastighet på Internet, annonser i press och andra medier allt efter efterfrågan, typ och belägenhet.

Kontaktnät
Som medlem i Mäklarförbundet har vi god kontakt med ett stort antal mäklarkollegor i olika delar av landet.

Skyltning
Vi har ett antal mycket väl belägna skyltningsplatser.

Visning
Varje visning planerar vi i samarbete med dig.

 

Fastighetsbyrån Gert Jacobsson AB
0706 413436
info@fastighetsbyran-gj.se

Våra objekt

© Nyttodata Väst AB